Der tages forbehold for trykfejl, produktændringer og prisstigninger.

Hvor ikke andet er aftalt er det AB18 der er aftalegrundlaget.

Priser

Oplyste priser er eksklusiv moms og alle tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdagen med forbehold på prisstigninger. Dette er på grund af kraftigt stigende råvarepriser.

Ejendomsret

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af PlanLeg er beskyttet af Lov om ophavsret. Kopiering af tegninger eller opførelse af løsninger, som fremgår af tegningerne, er ikke tilladt uden skriftlig samtykke fra PlanLeg. Tegninger må ikke videregives til tredjepart.​

EPDM gummi

Byggehegn og vagt er ikke med i økonomien, med mindre andet er nævnt i tilbuddet. Hvis gummien betrædes/ødelægges/udsættes for hærværk er det på kundens regning at det bliver udbedret. Dette gælder under hele tilblivelsen af underlaget.​

Leveringsbetingelser

Omkostninger og tidsforbrug som følge af besværlige adgangsforhold mv. eller som følge af særlige jordbundsforhold mv. faktureres særskilt.
Overskudsjord deponeres på kundes grund, med mindre andet er nævnt i tilbuddet.

Det er kundens ansvar at sørge for eventuelle byggetilladelser samt at kortlægge og opmærke ledninger, rør mv. i jorden. PlanLeg hjælper gerne med ansøgning om byggetilladelse.

Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er netto 14 dage fra faktureringsdato. Større sager aconto faktureres løbende efter færdiggørelsesgraden. Betaling: 30% ved ordreindgåelser/opstart af produktion, 30% ved levering/opstart af montage og 40% ved endelig aflevering af færdigt projekt.

PlanLeg forbeholder sig ejendomsretten til de solgte produkter, indtil hele den fakturerede købesum er betalt. Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges et rykkergebyr samt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. Ved salg til private institutioner og skoler, samt ikke offentlige kunder vil der på ordre over kr. 20.000 blive krævet kreditgodkendelse. PlanLeg forbeholder sig retten til at kræve bankgaranti eller forudbetaling ved ordreindgåelse.

Reklamationer og returvarer

Reklamationer skal anmeldes til PlanLeg senest 3 dage efter modtagelsen. Bestilte varer tages ikke retur uden forudgående aftale. Det er en betingelse, at varen er ubrugt og i originalemballage. Returnering af fejlfri varer skal altid godkendes af PlanLeg. Ved returnering af fejlfrie varer krediteres der dog aldrig mere end 80% af fakturabeløbet – resten går til dækning af diverse omkostninger. Specialfremstillede elementer tages aldrig retur.

Transport

Husk at kontrollere emballagen og varer for skader ved modtagelsen. Kontrollér altid, at kasserne er hele og uåbnede, og at antal kolli stemmer overens med fragtbrevet. Alle afvigelser skal noteres på chaufførens fragtbrev og derefter anmeldes til transportvirksomheden. Hvis der er mærker i emballagen, så skriv under ”med forbehold”. Ved senere anmeldelse tager transportvirksomheden ikke imod skadesanmeldelser, og du skal selv betale omkostningerne.